ЗА НАС  

СИМАТЕХ е частна фирма, основана през 1993 като Учебен център по програмируеми контролери SIMATIC.

СИМАТЕХ предлага обучение по SIMATIC  в България от 1993 до 2000г. на базата на лицензен договор за обучение и VAR-договор с департамента Аutomation&Drives на фирма SIEMENS AG, а след 2000г. работи като партньор на Сименс ЕООД България.
Дейността на фирмата включва обучение, консултации, проектиране, програмиране, пълен инженеринг, сервиз и продажби на
SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET и други продукти на SIEMENS Automation&Drives.

Нашите ежедневни усилия са насочени към това, компетентно и надеждно да подпомагаме клиентите си при решаване на проблеми свързани с внедряването и експлоатацията на системите за управление на база SIMATIC.

Водени от убеждението, че успеха на фирмата зависи изключително много от отношението към Вас – нашите клиенти и партньори, ние залагаме на добронамереността и професионализма в нашата работа.
Най-голямото признание за нашите усилия са тези клиенти, с които работим постоянно и дългосрочно. Това ни дава основание да вярваме, че нашите клиенти са и наши приятели.

 

 

 


 

© 2004, SIMATECH Plovdiv, 06.01. 2017 г.