Обучение

 

 

СИМАТЕХ предлага основни стандартни SIMATIC курсове, както и такива съобразени със специфичните изисквания на нашите клиенти.
За повече информация относно съдържанието на провежданите курсове в SIMATIC
Information and Training Center следвайте връзките по-долу:

Набираме участници за предстоящите курсове по график:
S7SERV
1-SIMATIC S7 Системен курс поддръжка-I ниво - 20.05.19.
S7SERV
2-SIMATIC S7 Системен курс поддръжка-II ниво - 27.05.19.


S7SERV1      - SIMATIC S7 – системен курс поддръжка - I ниво

S7SERV2      - SIMATIC S7 – системен курс поддръжка - II ниво

S7SERV3     - SIMATIC S7 – системен курс поддръжка - III ниво

S7PRO1       - SIMATIC S7 - Програмиране  – I ниво

S7PRO2       - SIMATIC S7 - Програмиране  – II ниво

S7PRO3        - SIMATIC S7 - Програмиране – III ниво

S5KOMP      - SIMATIC S5 системен компактен курс за инженери

S7200SYS    - SIMATIC S7 200 – системен курс

WinCCSYS  - WinCC системен курс

OPSYS       - WinCC Flexible - работа с операторски панели – системен курс

Път за обучение SIMATIC S7

Предварителен график за курсовете през 2019г.

За контакти

СИМАТЕХ ЕООД

Адрес: 4023 Пловдив, бул.”Шипка”3,

комплекс САНИ, ет.3.офис 1.

Тел.:  +359 32 682875

Email: office@simatech-bg.com; simatech@web.de;


 


 

S7SERV1 | S7SERV2 | S7PRO1 | S7PRO2 | S5KOMP | S7200SYS | OPSYS | WINCCSYS

За нас | Дейност | Обучение | Партньори | Контакти

 

© 2019 г. SIMATECH Plovdiv