ДЕЙНОСТ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

СИМАТЕХ притежава богата и постоянно актуализираща се каталожна информация в областта на компонентите и системите за управление SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NEТ и други продукти на Siemens Authomation and Drives. Вие можете да получите компетентно и навременно съдействие за решаване на технически и търговски въпроси:

 

ð Области на приложение на SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, актуална информация за последните новости и за конкретни компоненти,

ð Избор на концепция, тип и модел устройства, решаване на специфични софтуерни и хардуерни проблеми

ð Изготвяне на хардуерни конфигурации в зависимост от поставените от клиента приоритети, като цена, бързодействие, защитеност, възможности за надграждане, съвместимост, и др.,

ð Решаване на сервизни проблеми

ОБУЧЕНИЕ

Заедно с производството и предлагането на пълна гама технически средства и системи за автоматизация Siemens осигурява и обучение за целия спектър предлагани изделия. Това става възможно благодарение на широка мрежа от над 90 учебни центрове по автоматизация по целия свят. В България обучение по SIMATIC се предлага от СИМЕНС ЕООД на базата на партньорски договор с фирма СИМАТЕХ.
Всички курсове се провеждат с оригинална учебна техника и програми за обучение, идентични с предлаганите в Германия. Успешно завършилите учасници получават еквивалентно свидетелство.

Учебен център SIMATIC предлага различни видове курсове за обучение по системи за автоматизация SIMATIC, от които може да се състави индивидуална програма за модулно обучение. Програмата на отделните курсове е ориентирана спрямо специфични задачи, напр. проектиране, конфигуриране, програмиране, обслужване, поддръжка и т.н. Ние предлагаме стандартни и специализирани курсове по уточнени с клиента теми.

Обучението се провежда в малки групи, с възможност за индивидуална работа и с практически упражнения.
Основна част от времето в курсовете е посветено на практически упражнения. Участниците имат възможност да приложат на практика наученото в курса върху оригинална техника и да добият необходимите знания за избягване на скъпо струващи грешки  в реални условия. Предлагаме също и обучение на руски и английски език.


В ОБУЧЕНИЕ сме представили програмата на основните курсове.  Датите за провеждане на най-популярните курсове ще намерите в публикувания предварителен график. Ако предложените дати не са удобни за Вас, или не са включени курсовете, които Ви интересуват,  моля свържете се с Учебния център и заедно  ще потърсим индивидуално решение удовлетворяващо Вашите изисквания.

По заявка можем да провеждаме някои от курсовете и на територия на клиента. Този вариант е изгоден за клиенти, желаещи да обучат повече свои специалисти (максимум 8). Датите и останалите условия се уреждат с договор.


Моля, резервирайте участието си  в курс възможно най-рано.
Информация за най-близките предстоящи курсове и цените ще получите като се свържете с нас.  Заявките се обработват по реда на тяхното постъпване, затова моля, резервирайте навреме.

Таксата за участие трябва да бъде преведена най-малко 10 дни преди началото на курса.
Пътни, дневни и квартирни пари не са включени в таксата за курс. При желание можем да направим резервация за хотел.

Молим нашите клиенти, да вземат под внимание началните изисквания за всеки курс. Това осигурява максимално добри резултати за всеки от учасниците.

За регистрация и допълнителна информация, моля потърсете контакт с Учебен център СИМАТЕХ или СИМЕНС ЕООД България.

 


ИНЖЕНЕРИНГ

 

СИМАТЕХ извършва професионално и коректно следните услуги в областта на проектирането, и внедряването на системи за управление:

 

ð Създаване, тестване, внедряване и документиране на потребителски софтуер за SIMATIC

ð Изработване на идеен проект на системи за управление на базата на SIMATIC

ð Изпълнение на пълно проектно задание на системи за управление на базата на SIMATIC - от дефиниране на проблема, през пазарно проучване и доставката на всички необходими компоненти, изработката на проекта до внедряване на системата и обучение на персонала за поддръжка при експлоатация.

 

 

ДОСТАВКИ

 

СИМАТЕХ консултира при избора и доставя до фирмата на своите клиенти цялата гама от:

ð системите за управление SIMATIC,
ð системи за визуализация и операторски интерфейс SIMATIC HMI,
ð компоненти за изграждане на промишлени мрежи SIMATIC NET и
ð друга нисковолтова и комутационна апаратура, честотни управления и др.

 

при следните условия:

ð цени по каталог на фирма SIEMENS и с отстъпки от каталожните цени
ð срок на доставка - до 15 работни дни за стандартни компоненти

ð разсрочено плащане
ð гаранционен срок на изделията - 1 година от датата на доставка

 

 

 


 

За нас | Дейност | Обучение | Партньори | Контакти